โครงการช่างมันส์ 

ทุกความรู้เรื่องช่าง เรามีคำตอบ…ใน “ช่างมันส์”

โครงการช่างมันส์


ทุกความรู้เรื่องช่าง เรามีคำตอบ…ใน “ช่างมันส์”

ความรู้ทางวิศวกรรมหรืองานช่าง ไม่ได้เป็นที่สนใจเพียงแค่ในแวดวงวิศวกรเท่านั้น แต่ยังได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปอีกด้วยงานช่างได้ง่ายขึ้น

PPS จึงได้จัดทำโครงการช่างมันส์ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านงานช่างให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและถ่ายทอดผ่านสื่อ

ไม่ว่าจะเป็น Blog, Facebook Fanpage, YouTube Channel, รายการวิทยุ และกิจกรรมเพื่อสังคม