INNOCON BANGKOK 2018 

 

Innocon Bangkok 2018


 

07 February 2019

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 

 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนา INNOCON BANGKOK 2018

เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนางานก่อสร้าง แรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งอนาคต ผ่านมุมมองผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ทั้งบริษัท สถาปนิก 49 , อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ , บริษัท นันทวัน (ไทย โอบายาชิ), ขอนแก่นพัฒนาเมือง 

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากต่างประเทศอย่าง Metropolitana Milanese และ Oneworks พร้อมเปิดตัว PPS Oneworks บริษัทร่วมทุนพันธมิตรต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี BIM และมีประสบการณ์ในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิ โครงการสนามบิน โครงการรถไฟ โครงการท่าเรือ และการพัฒนาเมือง โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา