Home / News / PPS ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
PPS ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ร่วมลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทฯ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC