ผลงาน
PPS บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2
Date : 29 ส.ค. 2018
Views : 213
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2
 • STATUS
  In Progress
 • DESIGN
 • PROJECT MANAGER
  PROJECT PLANNING SERVICE PCL.
 • SITE LOCATION
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • PROJECT DURATION
  กันยายน 2559 ? กันยายน 2564
 • DETAIL

  - อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบ
  เครื่องกบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก)
  - อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)
  - ส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก
  - งานระบบสาธารณูปโภค
  - ติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)
  - ติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) ขาออก

PROJECT PROGRESS
Month
อัลบั้มรูปภาพ