ผลงาน
PPS บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย
INET Data Center, Saraburi (INET-IDC3)
Date : 29 ส.ค. 2018
Views : 171
INET Data Center, Saraburi (INET-IDC3)
INET Data Center, Saraburi (INET-IDC3)
 • STATUS
  In Progress
 • DESIGN
  Finishing Touch Design Studio Ltd. (FTDS)
 • PROJECT MANAGER
  Project Planning Service PCL.
 • SITE LOCATION
  Kaeng Khoi District, Saraburi
 • PROJECT DURATION
  15 February 2015 - 15 December 2016
 • DETAIL

  โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC 3) เป็นโครงการฯ ที่ บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) มีความประสงค์ทีจะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเปิดใช้เป็นอาคารทีให้บริการด้านข้อมูล (Data center) สำหรับลูกค้าทั่วไป จะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 เฟส โดยเฟสที่ 1 โดยจะป็นการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน, อาคารศูนย์ข้อมูล (Data center) และอาคาร Utility พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตั้งอยู่ ภายในพื้นที่ศูนย์ SCG ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ PPS ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการตั้งแต่เดือนกันยายนจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

PROJECT PROGRESS
Month
อัลบั้มรูปภาพ