ข่าวสาร
PPS บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย
PPS จัดกิจกรรมทำห้องให้น้องเรียน
Date : 25 พ.ย. 2017
Views : 74

 

ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม พนักงานของ PPS ในหน่วยงานต่างๆ ได้เสนอโครงการ CSR ในชื่อโครงการทำห้องให้น้องเรียน ที่โรงเรียนบ้านท่าแย้ หมู่ที่ 5 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพนักงานของ PPS เป็นผู้ออกแบบ และสร้างเองกับมือ ใช้เวลาประมาณ 9 สัปดาห์  

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร และ คุณประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการ นำทีมพนักงานของบริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ในการส่งมอบห้องเรียนชั้นป.6 และมอบทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านท่าแย้  โดยมีนายอนันต์กัลปะ ศึกษาธิการ จ กาญจนบุรี นส.นภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าแย้ นายระพล รัตนวงษ์ไชโย นายก อบต.ด่านมะขามเตี้ย และนายประเสริฐ เลาหเธียร ประธาน ผู้ใหญ่บ้านท่าแย้เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

 

ข่าวอื่นๆ