ข่าวสาร
PPS บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ PPS-W1 ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย)
Date : 6 พ.ย. 2018
Views : 69

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ PPS-W1 ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย)

วันที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ: วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2561, 1-6 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-15.30 น.

วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) : วันที่ 7 ธันวาคม 2561

เอกสารแนบ
ข่าวอื่นๆ