ข่าวสาร
PPS บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
Date : 25 เม.ย. 2018
Views : 93

นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 31.91 ล้านบาท หรือ 68.05% ของกำไรสุทธิฯ กำหนด Record Date 9 พ.ค. 61 จ่ายปันผล 23 พ.ค. 61

ข่าวอื่นๆ