ความรับผิดชอบต่อสังคม
PPS บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
จากแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ ทำให้เกิด กลยุทธ์ที่เรียกว่า PPS IGNITE ซึ่งเรายึดมั่นในการพัฒนาสู่ความ ยั่งยืน โดยมีหลักการคือ สร้างคน สร้างผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม
ข่าวสาร VIEW ALL