ร่วมงานกับเรา
กลุ่ม PPS เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท บริการในประเทศไทย
ร่วมงานกับเรา
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่มีให้บริการในกลุ่ม PPS ในปัจจุบัน
15 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 • results
  ผู้จัดการประมาณราคา **ด่วน**
  1 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ* *มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
 • results
  ผู้จัดการโครงการ
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : โยธา *มีใบประกอบวิชาชีพ พิจารณาเป็นพิเศษ* *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ*
 • results
  ผู้จัดการฝ่ายอบรม
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ทรัพยากรมนุษย์ *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • results
  Programmer
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : คอมพิวเตอร์ *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • results
  เลขานุการบริหาร
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ *จบการศึกษาด้านวิศวกรรม หรือด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • results
  วิศวกรไฟฟ้า
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร *มีใบประกอบวิชาชีพ พิจารณาเป็นพิเศษ* *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ*
 • results
  วิศวกรโยธา
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : โยธา *มีใบประกอบวิชาชีพ พิจารณาเป็นพิเศษ *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • results
  วิศวกรเครื่องกล
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องกล *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ *มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • results
  สถาปนิก
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ *มีใบประกอบวิชาชีพ พิจารณาเป็นพิเศษ* *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ*
 • results
  เลขานุการโครงการ
  24 ส.ค. 2018
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี *มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง* *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ*