ร่วมงานกับเรา
กลุ่ม PPS เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท บริการในประเทศไทย
Programmer
Date : 24 ส.ค. 2018
Views : 63
Date Posted: 3 months ago
Job Title : ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : คอมพิวเตอร์ *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
Salary: ตามโครงสร้างบริษัท
Location: กรุงเทพมหานคร
Hours: 8

 เขียนโปรแกรมได้ โดยใช้ภาษา เช่น PHP VBA .Net C# Java  ฯลฯ
- พัฒนาระบบ Application ของบริษัท ใช้ใน iOS และ Android

ตำแหน่งงานอื่นๆ