ร่วมงานกับเรา
กลุ่ม PPS เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท บริการในประเทศไทย
เลขานุการบริหาร
Date : 24 ส.ค. 2018
Views : 81
Date Posted: 3 months ago
Job Title : ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ *จบการศึกษาด้านวิศวกรรม หรือด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน พิจารณาเป็นพิเศษ
Salary: ตามโครงสร้างบริษัท
Location: กรุงเทพมหานคร
Hours: 8

งานด้านเอกสารการประชุม
-ติดต่อประสานงาน บริหารจัดการตารางนัดหมาย และประสานงานกับผู้มาติดต่อทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
-เข้าร่วมประชุม จดบันทึก และติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด บริหารจัดการเอกสารเข้า-ออก โดยศึกษา ทำความเข้าใจ และตรวจสอบความถูกต้อง
-จัดเตรียมเอกสาร จัดทำรายงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานอื่นๆ