ร่วมงานกับเรา
กลุ่ม PPS เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท บริการในประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายอบรม
Date : 24 ส.ค. 2018
Views : 68
Date Posted: 3 months ago
Job Title : ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ทรัพยากรมนุษย์ *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
Salary: ตามโครงสร้างบริษัท
Location: กรุงเทพมหานคร
Hours: 8

มีความเชี่ยวชาญในด้านงานฝึกอบรม                         
สามารถเป็นวิทยากรได้ในบางหลักสูตร
- วางแผนหลักสูตรและแผนกฝึกอบรมได้

ตำแหน่งงานอื่นๆ