เกี่ยวกับเรา
PPS บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย

Thai CAC

    บริษัท PPS (Project Planning Service Co., Ltd.) บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้างd
    ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ด้วยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั้งหมดมากกว่า 300 คน คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีคู่คิดที่เชื่อถือได้ตลอดการดำเนินงานของโครงการ

PPS Group
PPS Group
PPS Group
PPS Group
PPS Group
PPS Group